دانلود رایگان


مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD - دانلود رایگاندانلود رایگان در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .

دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:49
يك بررسي
اتحاديه هاي كارگري به چندين دليل از اهميت برخوردار مي باشند. اتحاديه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق براي اعضاي خود مذاكره مي كنند بلكه براي مزاياي جنبي [ نيز تأثير دارند ] بهره وري ، تخصيص كار ، امنيت شغلي و فعاليت هاي مشاركتي كارگران تأثير دارند. آنها بر دوره هاي استخدامي براي اعضاي غير اتحاديه كه از طريق تأثيرات ناشي شود ، توسعه توافق نامه ها و واكنش هاي كارفرما به محيط اتحاديه تأثير مي گذارند.
به عنوان انعكاسي توجه مجدد به تجزيه و تحليل اقتصادي اتحاديه در سالهاي اخير ، عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كه اغلب به عنوان معيار ابعاد مهم قدرت مذاكراتي اتحاديه كارگري تلقي مي شود نه معيار هميشگي براي قدرت اتحاديه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبديل شده است . مطالعات در سطح كشوري و ميان ملي به منظور بررسي تفاوت ها ودگرگوني ها در ميزان تغيير شكل اتحاديه گروهي از يك سال به سال بعد ( رشد و كاهش اتحاديه ) همراه با تغييرات عرفي در هر نقطه زماني خاص در سطح تشكيل اتحاديه در بين كشورهاي مختلف و. حتي بين ويژگي هاي فردي خود كارگران كه در اين كشورها به عضويت اتحاديه درآمده اند انجام شده است .
در اين مقاله ما به بررسي تطبيق آثار نوشتاري تجربي اخير در مورد اين سئوالات با استفاده از يك كانون ملي در عرض كشورهاي OECD مي پردازيم .


آمارهاي عضويت اتحاديه
مشكلاتي به علت اختلاف ميان كشورها بر سر تعاريف ، منابع و پوشش اطلاعات روش هاي گزارشگري در مقايسه هاي ميان ملي به وجود مي آيد . در حقيقت هيچ تعريف مشتركي از آن چه كه يك سازمان اتحاديه را تشكيل مي دهد وجود ندارد زيرا به عنوان مثال ممكن است در آمار هاي عضويت اتحاديه در يك كشور ، انجمن هاي كارگري نيمه حرفه اي مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملي در ايالت متحده كه مانند اتحاديه ها عمل مي كند و در آن كارمندان علاقه خود را به مذاكره گروهي نشان مي دهند ولي اتحاديه هاي كارفرمايي و انجمن هاي كارگري كه به منظور ارائه فردي ، اشتراك را رد مي كنند و نقشي را در مذاكرات جستجو نمي كنند يا سازمان هايي كه فقط از خود كارگران تشكيل شده اند كه معمولاً مانع ورود ناظران مي شوند .
آمارهاي عضويت اتحاديه نه تنها بستگي به تعريف يك اتحاديه كارگري دارد بلكه وابسته به كسي كه به عضويت اتحاديه درمي آيد مسائل اصلي در اين جا با گنجاندن كارگران بازنشسته و بيكار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضويت اتحاديه باقي مانده اند ، به عنوان مثال در ايتاليا تقريباً كل اعضاي اتحاديه مستمري بگيران و بازنشستگان مي باشند زيرا اتحاديه هنوز به آنها مزايا اعطاء مي كند و يا سهم مالي آنها را كاهش داده كه معمولاً براي كنار گذاشتن آنها از عضويت و تراكم مناسب تلقي مي شود ( نسبت اعضاي واقعي به احتمالي ) به علت اين كه آنها اعضاي فعال نيروي كارمند نمي باشند ، هدف محاسبة يك مجموعه تراكم بر نيروي كار فعال اقتصادي مي باشد.
ولي مسئله گنجاندن اعضاي بيكار اتحاديه خيلي بحث انگيز مي باشد price Bain به اين نكته اشاره دارند كه كارگران بيكار اغلب تلاش مي كنند كه عضويت خود را حفظ كنند تا بتوانند از مزاياي دوستانه استفاده كنند و اطلاعاتي د رمورد راه اندازي شغل كسب كرده و به آنهايي كه در تجارت بسته فعاليت دارند ، دسترسي پيدا كرده و نيز به دلايل اجتماعي و سياسي عضويت را حفظ مي كنند. Lewis و Murphy رابطة مستحكمي را ميان [ عضويت و ميزان ] ميزان حفظ عضويت و تأثير اتحاديه بر استخدام پيدا كردند از يك طرف Walsh مشاهده كرد كه روند بيكاري طولاني، مدت عضويت آنها را پايان مي دهد و برخي شواهد بدست آمده از اروپا نشان مي دهد كه تعداد كمي از كارگران بيكار متعلق به اتحاديه كارگري در فرانسه ، ايرلند ، وپرتغالمي باشند.
دليل اين كه چرا افراد عضويت خود را در هنگام از دست دادن كار رها مي كند ، به علت فقدان تقاضا براي خدمات اتحاديه ، ناتواني اتحاديه در عرضه كالاهاي خصوصي (تا عمومي) و با نارضايتي از اتحاديه در حفظ عضويت بيكاران مي باشد تحقيقي در بريتانيا ، عامل اصلي در ناكامي حفظ عضويت اين بود كه اتحاديه ها به عنوان مهيا كنند. تسهيلات براي بيكاران تلقي نمي شوند .آنها با افراد مشغول به كار سرو كار دارند برعكس در بلژيك ، دانمارك و فنلاند ، تعداد اعضاي بيكار اتحاديه بيشتر مي باشد ( 80 درصد از كل كارگران بيكاردر بلژيك عضو اتحاديه مي باشند ) اين كشورها همراه باسوئد به دلايل تاريخي نقش خود را در مديريت مزاياي بيمه بيكاري حفظ كرده اند . و از اين طريق براي كارگران فرصت ارتباط و حفظ اين ارتباط را در اتحاديه در زمان بيكاري فراهم كرده اند
نه تنها تعاريف و معيارهاي متفاوتي براي عضويت اتحاديه كارگري وجود دارد بلكه براي عضويت احتمالي اتحاديه كارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراكم نيز صدق مي كند كه اندازه نيروي كار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ، معيار مقايسه اي مشترك را براي كشورها ارائه مي كند. علاوه بر اين براي اهداف مقايسه بين المللي تعريف پتانسيل بايد بين كشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معيار پتانسيل عضويت وجود دارد كه ارقام متفاوتي را ارائه مي كند .
بنابراين برآوردهاي تراكم اتحاديه كارگري متفاوت مي باشد .در تعريف دقيق، نيروهاي مسلح را ناديده گرفته مي شوند زيرا در بسياري از كشورها آنها از ورود به فعاليت اتحاديه كارگري منع شده اند و نيز افراد خود اشتغال و بيكار نيز ناديده گرفته مي شوند. دومين معيار مشابه است ولي افراد بيكار را در نظر مي گيرد ، و برآورد كمتري از تراكم را با افزايش مخرج كسر در محاسبه ارائه مي كند Bain و Price از اين معيار حمايت مي كنند. زيرا اگر افراد بيكار از عضويت كنار گذاشته شوند ، تراكم تشكيل اتحاديه به سمت افزايش دوره هاي بيكاري متمايل مي شود به دليل افزايش بيكاري پتانسيل عضويت كاهش مي يابد ولي ارقام واقعي عضويت بعد از يك فاصله و شكاف قابل توجهي انجام مي گيرد . ولي ساير محققان به اين نكته اشاره دارند كه چنين نتيجه غير عادي در طول سالهاي اول ركورد اقتصادي موقتي مي باشد و به سختي يك توافق نامه قدرتمند ، شكل مي گيرد.


مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD


تحقیق درباره عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD


تحقیق درمورد عوامل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگری در ...

... در كشورهاي oecd. ... عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كه اغلب به عنوان معيار ابعاد مهم قدرت ...

مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري

عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd. يك بررسي . اتحاديه هاي كارگري به ...

عوامل : جیگوفایل

مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd. ... عوامل موثر در ...

فایل اصلی پاورپوینت عوامل مؤثر بر بهره وری در

... پاورپوینت عوامل مؤثر بر بهره وری در سطح ... بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي ...

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در ... كانون ملي در عرض كشورهاي oecd ...

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحاديه ‌كارگري در ...

عنوان مطلب : دانلود مقاله عوامل موثر بر عضويت اتحاديه ‌كارگري در كشورهاي oecd

فایل اصلی پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در

... پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در سطح ... بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd

دانلود مقاله و تحقیق عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كارگري در ...

... عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كارگري در كشورهاي oecd. دانلود مقاله و تحقیق عوامل موثر ...

دانلود مقاله و تحقیق عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كارگري در ...

... عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كارگري در كشورهاي oecd. دانلود مقاله و تحقیق عوامل موثر ...

تحقیق در مورد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگری در ...

... در كشورهاي oecd. ... عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كه اغلب به عنوان معيار ابعاد مهم قدرت ...

تحقیق در مورد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌ كارگري در ...

... اتحادية‌ كارگري در كشورهاي oecd. تحقیق در مورد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌ كارگري ...

فایل اصلی پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در

... پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری در سطح ... بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd

پروژه دانشجویی/ تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی/دانلود …

مقاله عوامل موثر بر ... عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd يك بررسي ...

پروژه دانشجویی/ تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی/دانلود …

مقاله عوامل موثر بر ... عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي oecd يك بررسي ...

دانلودنمونه سوال درس شيمي 1سال دهم علوم تجربي و ریاضی

تحقیق در مورد انباره اي نام NAS

درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

دانلود بنر لایه باز فروشگاه مصالح ساختمانی

تفاوت انقلاب اسلامى با انقلابهاي ديگر

مقاله درباره تحريف در قرآن

درس كارگاه مدل سازي

مقاله درمورد شاعران و دانشمندان در عهد ساسانيان

استفاده از تکنولوژی تولید پراکنده جهت پاسخگویی به متقاضیان منطقه ای

تحقیق در مورد جامعه شناسي سياسي 26 ص