دانلود رایگان


دانلود پروژه آشنایی با خصوصی سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی , اقتصادی و اجتماعی بستگ

دانلود رایگان دانلود پروژه آشنایی با خصوصی سازی پروژه آشنایی با خصوصی سازی پژوهشی کامل می باشد و در 2 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 49 برگه برای رشته مدیریت در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1-1- مقدمه
مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود.
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام آور مي باشد. اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست؟ سؤالهاي بسيار پيچيده اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است. از لحاظ تئوريك در يك سرمايه داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه مي شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي گردد.
خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است .
محاسن برنامه هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي رسد .
اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است .
بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه هاي اقتصادي كه در دوره هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد .
حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي دهد . اما امروزه علاوه بر آ ن انتظار فعاليت دولت در زمينه هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .
يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي دارد .
بحران سال 1929 فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي ترين عنصر نظام سرمايه داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي شود .
اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي سازد .
پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي گردد و به اين ترتيب برنامه ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي يابد.در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن (Rosenstein-Rodon) مطرح مي گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي گردد.
در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي گيرد كه عكس العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش بيش از حد بسوي برنامه هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .
فهرست مطالبفصل اول، مقدمه1-1- مقدمه. 21-2- مـوضـوع پـژوهـش.... 41-3- اهميت و ضرورت پژوهش.... 51-4- اهداف پژوهش.... 61-5- پرسش هاي پژوهش.... 61-6- تعريف واژه هاي پژوهش.... 71-6-1- هزينه هاي مستمر پرسنلي.. 71-6-2- هزينه هاي غير مستمر پرسنلي.. 71-6-3- شبكه هوائي.. 71-6-4- شبكه كابل.. 71-6-5- پست... 71-6-6- ام . دي . اف... 71-6-7- هزينه وسائط نقليه. 81-7- تئـوري و نظـريه هاي پژوهش.... 81-8- مكتب نئوكلاسيك ها10فصل دوم ، خصـوصي سـازي2-1- مقدمه. 152-2- انواع خصوصي سازي.. 152-3- هــدف از خصــوصـي ســازي.. 152-4- مفهــوم خصوصـي سازي.. 152-5- اهداف عمومي خصوصي سازي.. 162-5-1-كاهش اندازه بخش دولتي.. 162-5-2-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي.. 162-5-3- تعديل يا حذف يارانه ها و ثبت قيمت ها172-5-4- تبديل يا حذف مقررات بازدارنده يا مقررات زدايي.. 172-5-5- كاهش كسر بودجه و بدهي هاي ملي.. 172-5-6- گسترش بازار سرمايه. 182-5-7- افزايش رقابت و ايجاد پويايي در جامعه. 182-5-8- افـزايش كــارايــي.. 182-6- تجارت كشورها در امور خصوصي سازي.. 182-7- خصوصي ســازي در ايـران.. 232-8- خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران.. 272-9- نقاط داراي ارتباط بين شهري.. 282-10- ترانك بين شهري.. 292-11- سيستم هاي نوين ارتباطي.. 292-11-1- كيفيت شبكه. 292-11-2- سرويس پيام كوتاه SMS. 302-12- شبكه پي بستر (زيرساخت)332-13- روش هاي اجراي پژوهش.... 352-13-1- جامعه آماري.. 352-13-2- گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن.. 352-13-3- ابزارهاي گردآوري داده ها352-14- طرح پژوهش و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها352-14-1- نوع مطالعه. 352-14-2- روايي و اعتبـار362-15- تجـزيه و تحليـــل داده ها362-16- ظرفيت و امكانات شبكه كابل و هوايي مركز تلفن شهيد قندي ميانه. 362-17- پيشنهادات... 392-18- پيشنهاد براي شركت مخابرات استان و ادارات تابعه. 402-19- محــدوديت هاي پژوهــش.... 40فهرست منابع.. 42

خصوصی سازی


وسائط نقلیه


مکتب نئوکلاسیک‌


بخش دولتی


بازار سرمایه


خصوصی ســازی در ایـران


شرکت مخابرات ایران


حذف دولت از امور اقتصادی


اقتصاد مت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی . بطور کلی تجهیزات دندانپزشكی به اجزای زیر تقسیم می شوند:

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی . بطور کلی تجهیزات دندانپزشكی به اجزای زیر تقسیم می شوند:

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی

آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی,آشنایی با تجهیزات رادیولوژی و ...

دانلود پایان نامه …

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر ...

ویکی پاور | wikipower| دانلود جزوه کتاب مقاله پروژه ...

با عرض سلام و خسته نباشید. اگر مایلید از آخرین جزوات ، کتب ، پروژه ها و پایان نامه های ...

آشنایی با 10 پروژه متن‌باز قدرتمند گوگل | شبکه

در حوزه نرم‌افزاری شاهد هستیم که گوگل کمک‌های فراوانی به جامعه متن‌باز کرده و باعث ...

آموزش مقدماتی Office word: آشنایی با آفیس ورد | …

شماره ۱: دکمه Microsoft Office Button. اگر بر روی این دکمه کلیک کنید، پنجره کوچکی مشاهده خواهید ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود پروژه پاورپوینت پیرامون پمپ های هیدرولیکی; دانلود پروژه پیرامون بوژان; دانلود ...

دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf

سلام دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 75 صفحه از نصب تا ... دانلود کنید منبع: سایت ...

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی . بطور کلی تجهیزات دندانپزشكی به اجزای زیر تقسیم می شوند:

بزرگترین سایت دانلود نقشه های معماری

در صورتی که رساله با موضوعی خاصی را داشتید میتوانید با مجموعه های بالا تعویض نمایید.

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

دانلود رايگان نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار،بازی,کتاب,آموزش،فیلم, نرم افزار و بازی های موبایل همه با لینک ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های ...

دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf

سلام دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 75 صفحه از نصب تا ... دانلود کنید منبع: سایت ...

آشنایی با نرم افزارهای مفید در رشته مهندسی صنايع

آشنایی با نرم افزار های رشته مهندسی برق; آشنایی با نرم افزار اتوکد; آشنایی با نرم ...

آشنایی با نرم افزار های رشته مهندسی برق

آشنایی با نرم افزار های رشته مهندسی برق . در این مطلب تعدادی از نرم افزار های مهم و ...

بزرگترین سایت دانلود نقشه های معماری

در صورتی که رساله با موضوعی خاصی را داشتید میتوانید با مجموعه های بالا تعویض نمایید.

دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf

سلام دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 75 صفحه از نصب تا ... دانلود کنید منبع: سایت ...

آشنایی با نرم افزارهای مفید در رشته مهندسی صنايع

آشنایی با نرم افزار های رشته مهندسی برق; آشنایی با نرم افزار اتوکد; آشنایی با نرم ...

بزرگترین سایت دانلود نقشه های معماری

در صورتی که رساله با موضوعی خاصی را داشتید میتوانید با مجموعه های بالا تعویض نمایید.

آشنایی با شغل مهندس برق - e-estekhdam.com

آشنایی با شغل مهندس برق . مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به ...

آشنایی با شغل مهندس برق - e-estekhdam.com

آشنایی با شغل مهندس برق . مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های ...

آشنایی با نرم افزارهای مفید در رشته مهندسی صنايع

آشنایی با نرم افزار های رشته مهندسی برق; آشنایی با نرم افزار اتوکد; آشنایی با نرم ...

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی

فایل گزارش پایانی کارورزی 1 رشته ی مدیریت آموزشی ..

تحقیق در مورد انتخاب رشته 2 (دانشگاهی

تحقیق در مورد ايمني در محل كار

دانلود پاورپوینت اقليم شهرستان نور

تحقیق درباره روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی

تحقیق درباره تعریف طلاق

مقاله درمورد. انگيزه ازدواج پيامبر با خديجه از نگاه چند روايت

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهری

بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل مؤثر بر آن(مقاله ی جدید1394 )