دانلود رایگان


بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه, آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه

دانلود رایگان بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه | مقاله با عنوان: بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه
| نویسندگان: علی عطارزاده ، مسعود قدسیان ، سید علی ایوب زاده ، سید علی اکبر صالحی نیشابوری
| محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
| فرمت فایل: PDF و شامل 11 صفحه می باشد.چکیــــده:
در این تحقیق، تاثیر هر یک از سازه های آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه در نسبت دبی آبگیری 0.12، 0.15 و 0.18 بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر حالت نسبت رسوب انحرافی به آبگیر، نسبت حجم رسوب مانده در آبگیر و عرض جدایی جریان ورودی به آبگیر برداشت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر یک از سازه های مذکور تاثیرات قابل توجه ای بر عرض جدایی جریان و کنترل رسوب ورودی به آبگیر دارند. تاثیر آبشکن و صفحات مستغرق بر عرض جدایی جریان بسیار بیشتر است در حالیکه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر، تاثیر آبشکن بیش از بقیه است و در حالت استفاده همزمان از آبشکن و آستانه نسبت رسوب انحرافی به آبگیر نسبت به حالت استفاده از فقط آستانه، بیش از 90 درصد کاهش می یابد.


آستانه


آبشکن


صفحات مستغرق


آبگیر


کنترل رسوب


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علوم و مهندسی آبیاری (JISE) - فهرست مقالات

... غیر مستغرق در قوس 90 درجه ... بررسی آزمایشگاهی تأثیر ... و آبشکن در کنترل رسوب ...

دانلود مقاله صفحات مستغرق - Part 2

... صفحات مستغرق و ابشکن در ... بر کنترل رسوب ... بررسی آزمایشگاهی تأثیر ...

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده ...

جریان رسوب در داخل کانال اصلی و شکل فرم بستر تحت تأثیر الگوی جریان در دهانه آبگیر است. در این تحقیق به طور همزمان از دو سازه آبشکن و …

مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر طول صفحات مستغرق بر حجم ...

نتایج این تحقیق نشان داد که نصب صفحات مستغرق با طولی برابر 1.33h 0 عملکرد مناسبی در کنترل حجم آبشستگی قوس 90 درجه همگرا داشته است.

محمدحسین امید - صفحه شخصی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

... زاویه 90 درجه و مقدار رسوب ... صفحات مستغرق در ... بررسی تاثیر رس بر آستانه ...

دکتر ابراهیم نوحانی - teacher.iaud.ac.ir

3- نوحانی، ابراهیم.، رضا جمالی امام قیس. ۱۳۹4. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل تیغه هاي ضد گرداب بر راندمان تخلیه ي سرریزهاي نیلوفري. مجله آبیاری و زهکشی ایران- جلد 9 شماره 5 صفحات 749-741.

مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق ...

در این تحقیق، تاثیر هر یک از سازه های آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه در نسبت دبی آبگیری 0.12، 0.15 و 0.18 بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه های دانلودی رشته عمران – دانلود پایان نامه ارشد ...

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر ... صفحات مستغرق در کنترل ... در قوس 90 درجه ...

تاثیر عدد فرود جریان بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن ...

... آستانه حرکت و در ... 90 درجه تحت تاثیر ... از صفحات مستغرق و آبشکن در ...

مقاله مطالعه آزمایشگاهی اثر طول صفحات مستغرق بر حجم ...

نتایج این تحقیق نشان داد که نصب صفحات مستغرق با طولی برابر 1.33h 0 عملکرد مناسبی در کنترل حجم آبشستگی قوس 90 درجه همگرا داشته است.

دانلود مقاله صفحات مستغرق - Part 2

... صفحات مستغرق و ابشکن در ... بر کنترل رسوب ... بررسی آزمایشگاهی تأثیر ...

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده ...

جریان رسوب در داخل کانال اصلی و شکل فرم بستر تحت تأثیر الگوی جریان در دهانه آبگیر است. در این تحقیق به طور همزمان از دو سازه آبشکن و …

محمدحسین امید - صفحه شخصی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

"بررسی تأثیر آرایش طولی صفحات مستغرق در یک کانال مستقیم بر توپوگرافی بستر و افزایش نسبی راندمان آبگیری و کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرهای ثقلی." گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی) 27، --- …

محمدحسین امید - صفحه شخصی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

... زاویه 90 درجه و مقدار رسوب ... صفحات مستغرق در ... بررسی تاثیر رس بر آستانه ...

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده ...

جریان رسوب در داخل کانال اصلی و شکل فرم بستر تحت تأثیر الگوی جریان در دهانه آبگیر است. در این تحقیق به طور همزمان از دو سازه آبشکن و …

تاثیر عدد فرود جریان بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکن ...

... آستانه حرکت و در ... 90 درجه تحت تاثیر ... از صفحات مستغرق و آبشکن در ...

پایان نامه های دانلودی رشته عمران – دانلود پایان نامه ارشد ...

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر ... صفحات مستغرق در کنترل ... در قوس 90 درجه ...

(PDF) مطالعات میدانی و آزمایشگاهی عملکرد زیست محیطی سازه ...

این آبشکن‌ها در ۳ فاصله نسبی متفاوت (۱، ۱.۵ و۲) قرارداده شده و تحت سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۳۵ درجه مورد مطالعه قرار گرفته تا بدین وسیله عملکرد آبشکن‌ها در شرایط سیلابی و غیر سیلابی تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

محمدحسین امید - صفحه شخصی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

"بررسی تأثیر آرایش طولی صفحات مستغرق در یک کانال مستقیم بر توپوگرافی بستر و افزایش نسبی راندمان آبگیری و کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرهای ثقلی." گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی) 27، --- …

تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل ...

بهرامی یاراحمدی، م. و شفاعی‌بجستان، م. 1393. تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با نصب آبشکن مثلثی شکل. مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، 14(3): 203-165. بهرامی یاراحمدی، م. …

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

بررسی عددی الگوی جریان آب و رسوب در ... صفحات مستغرق بر ... بررسی آزمایشگاهی تاثیر ...

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

بررسی عددی الگوی جریان آب و رسوب در ... صفحات مستغرق بر ... بررسی آزمایشگاهی تاثیر ...

مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

... آبشکن در قوس 90 درجه ... بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم آستانه و صفحات مستغرق در کنترل ...

محمدحسین امید - صفحه شخصی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

... زاویه 90 درجه و مقدار رسوب ... صفحات مستغرق در ... بررسی تاثیر رس بر آستانه ...

تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل ...

بهرامی یاراحمدی، م. و شفاعی‌بجستان، م. 1393. تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با نصب آبشکن مثلثی شکل. مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، 14(3): 203-165. بهرامی یاراحمدی، م. …

نمایش سلوشن مشکل lcd گوشی Nokia x6 با لینک مستقیم

تحقیق: تعریف شغل خلبانی

گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی : افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقانه

طرح کسب و کار طرح توجيه فني بسته بندی گوشت قرمز

جدیدترین طرح توجیهی گچ قالب سازی

گزارش کارآموزی پروژه پارکینگ طبقاتی کرج.؛

مقاله درباره طرح درس

نمایش سلوشن مشکل تاچ گوشی Nokia c1 با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت اصول عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت در محصولات زراعی و باغی

تحقیق در مورد بتن 34 ص