دانلود رایگان


دانلود تحقيق پيرامون استاندارد خروجي فاضلابها فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق پیرامون استاندارد خروجی فاضلابها

دانلود رایگان دانلود تحقيق پيرامون استاندارد خروجي فاضلابها فرمتdoc 11صفحه
استاندارد خروجي فاضلابها
مقدمه و تعاريف
اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده 3 همين آيين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي باشد:
آب سطحي:
عبارت است از آبهاي جاري فصلي يا دائمي ، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها
چاه جذب:
عبارت است از حفره يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستايي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.
ترانشه جذبي:


استاندارد خروجی فاضلابها


دانلود تحقیق پیرامون استاندارد خروجی فاضلابها


مقاله استاندارد خروجی فاضلابهامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
136 - دانلود تحقیق آشنایی با نيروگاه بادي و احداث آن و مروری بر مزایای انرژی بادی