دانلود رایگان


پروژه بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ی بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان. doc

دانلود رایگان پروژه بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايماننوع فایل: word
قابل ویرایش 150 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.
فرضيه اصلي محقق عبارت بود از:
بين ميزان شركت در كلاس هاي آمادگي دوران بارداري و ميزان افسردگي پس از زايمان رابطه وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه كلاس هاي آمادگي دوران بارداري در كاهش افسردگي پس از زايمان تأثير داشت.
همچنين فرضيه هاي فرعي محقق عبارت بودند از:
- بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت مي كنند با خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت نمي كنند از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت كرده اند و آنهائي كه در چنين كلاس هايي شركت نداشتند از نظر افسردگي تفاوت معناداري وجود داشت.
- بين خانم هايي كه به مطب خصوصي مراجعه كردند با خانم هايي كه به درمانگاه دولتي مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه بين اين دو وضعيت ذكر شده تفاوت معنا داري وجود نداشت. يعني عامل اقتصادي – اجتماعي تأثيري در ميزان افسردگي پس از زايمان نداشت.
- بين بارداري هاي اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. در اين فرضيه نيز با استفاده از نتايج تحليل آزمون T مشخص شد كه بين بارداري اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت معنا داري وجود نداشت.

كليد واژه ها:
- افسردگي
- افسردگي پس از زايمان
- كلاس هاي آمادگي دوران بارداري

مقدمه:
در طی قرن حاضر یکی از زمینه های مطالعاتی که توجه روز افزون بسیاری از متخصصان رشته های مختلف را به خود جلب نموده است ، بررسی نقش جنسیت و تفاوت های مربوط به آن در زمینه های گوناگون علمی است . یکی از مباحث جالب در حرفه روانپزشکی و پزشکی نیز تفاوتهای وابسته به جنس و ابتلا به بیماریها و اختلال های عنوان شده در راهنمای آماری و تشخیص اختلال روانی (DSM IV) می باشد. در بخش همه گیرشناسی اختلال ها ، نرخ بروز بیماریها ی مختلف در دو جنس ، تفاوت های فراوانی را نشان می دهد . برای مثال ، مردها در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی ، الکسیم ، پسیکوپاتی (جامعه ستیزی) می باشند . در حالی که زنها در طول زندگی شان بیشتر در خطر ابتلا به بیماریهای مربوط به تیروئید ، اختلال های خوردن و افسردگی هستند . (نمازی 1379) .
اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی ، با شیوع 25% - 15% در طول عمر به شمار می رود ( جود ، 1994 ) . افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها ، رایج ترین اختلال روانی گزارش شده ، بلکه شاید از قدیمی ترین نشانگان روانی باشد که در متون پزشکی بدان پرداخته شده است . ( یانکرز ، 1382) .
تفاوت های مربوط به جنس در بروز افسردگی می تواند پس از بلوغ شروع شده و ادامه یابد . ابتلا به افسردگی به ویژه افسردگی یک قطبی ، افسردگی مربوط به اختلال های عاطفی فصلی در بین زنها بسیار شایع تر از مردها است . در مجموع حوادث مربوط به سیکل باروری تا حد زیادی زمینه ساز مشکلات عاطفی زنان شناخته شده است . برای مثال می توان از افسردگی همراه با داروهای ضد حاملگی ، افسردگی مربوط به قاعدگی ، افسردگی پس از زایمان و افسردگی دوران یائسگی را نام برد . (نمازی 1379)
در چند دهه گذشته نشانگان افسردگی پس از زایمان مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم پزشکی و روان شناسی قرار گرفته است . افزایش پژوهش در این زمینه دلایل گوناگونی دارد . یک دلیل آن است که اگر چه تولد نوزاد در مقطعی از زمان برای بسیاری از خانواده ها اتفاق می افتد ، ولی بسیاری از مادران در این دوره یک تغییر و تحول جسمی و روانی را نشان می دهند . ماههای آبستني زن ، حساس ترین دوره زندگی هر خانواده است ، زیرا از یکسو وضعیت جسمی و روانی و عاطفی زن آبستن در شرایط ویژه ای قرار دارد که نیاز به مراقبت در تمام وضعیت های مذکور را دارد و از سوی دیگر موجودیت جسمی – روانی یک انسان دیگر (جنین ) در بطن وجود مادر آبستن در حال شکل گیری است . جنین نیاز به مادری دارد که از نظر جسمی و بهداشتی سالم باشد ، از نظر روانی – اجتماعی ایمن باشد . در صورت مساعد بودن وضعیت مادر ، ظرفیت های ژنتیک تخمک بارور شده در طی 9 ماه بارداری بالفعل می گردد . پس از دوران بارداری ، دوران نوزادی و سال های اولیه کودکی نیز برای رشد و تحول جسمی – روانی سالم ، نیاز به مادر واجد سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی دارد ( مهری نژاد ، 1381) .
این مرحله از زندگی می تواند برای مادر ، کودک و کل خانواده آسیب زا باشد . دوران پس از زایمان طبیعتاً یک دوره انتقالی است و بسیاری از رویدادها تغییر می یابند . نقش ها ،الگوها و ارتباطات باید تجدید گردند . با این حال انتظار جامعه و فرهنگ این است که مادر شدن امری طبیعی است که اکثر مردم با آن سازگار می شوند ( گروئن ، 1990 به نقل از خمسه 1381).
اولین بار مارسه (1858) به طور سیستماتیک نشان داد که دوره پس از زایمان ، مخصوصاً شش هفته پس از آن یک دوره آسیب پذیری مهم برای ابتلا به اختلال های روانی می باشد و افسردگی می تواند در فرایند دلبستگی و تعهد طبیعی مادر ، مراقبت موثر او از طفل و مهارتهای او بعنوان یک مادر مداخله کند و زمان پس از تولد یا زایمان به عنوان دوره افزایش خطر شیوع افسردگی در زنان قلمداد می شود.
اختلالات خلقی پس از زایمان که به فراوانی پیش می آید و معمولاً گذرا است ، نزد عموم مردم مساله ای شناخته شده است . اما در برخی موارد این حالتها بصورت بیماری افسردگی و مداوم و پایدار ظهور کرده و درمان جدی و منظمی را نیاز دارد . افسردگی شایعترین حالت روانی پس از زایمان است و باید توجه داشت حالت های اسکیزوافکتیو و اسیکزوفرنی و تیرگی شعور هم پس از زایمان دیده می شوند و در برخی موارد اسیکزوفرنی ابتدا به صورت افسردگی ظاهر شده و پس از چند هفته علائم اصلی آشکار می شود
( گیلدر، 1989 به نقل از خمسه، 1381).
بطور کلی اکثر منابع موجود اختلال های روانی پس از زایمان را شامل غم پس از زایمان ، افسردگی پس از زایمان و سایکوز پس از زایمان می دانند . این اختلال ها از روز سوم پس از زایمان تا یک سال پس از آن امکان بروزشان وجود دارد .(مهری نژاد ، 1381) .
غم پس از زایمان : اولین نوع افسردگی بعد از زایمان غم پس از زایمان است که به عنوان خفیف ترین شکل اختلالات خلقی پس از زایمان محسوب می شود و در یک شیوع 85-25 درصدی گزارش شده است. علائم این سندرم به نوعی ، از اولین روزهای بعد از زایمان شروع می شود و مدتی بعد نیز از بین می رود . (یانکرز، 1382) .
افسردگی پس از زایمان : این دومین نوع ناخوشی هیجانی است که مادران جدید نسبت به آن ، آسیب پذیر هستند . افسردگی بعد از زایمان معطوف به نوعی از افسردگی است که ممکن است برای ماهها یا حتی سال ها به طول بکشد .(يانكرز،1382).
این افسردگی معمولاً در چند هفته اول بعد از زایمان شروع می شود و ممکن است از چند هفته تا یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند . این شکل از افسردگی بوسیله یکسری علائم مختلف مثل خستگی ، گریه ، تحریک پذیری ، احساس بیچارگی یا ناامیدی ، وابستگی بیش از حد ، احساس عدم کفایت و ...... آشکار شود . ( یانکرز، 1382)
سایکوز پس از زایمان : سومین نوع از افسردگی بعد از زایمان می باشد که بسیار کمیاب است . این نوع معمولاً 2 تا 3 هفته بعد از زایمان شروع می شود . کالمری می گوید : توهم و هذیانات در پسیکوزهای بعد از زایمان اغلب خیلی آشکار هستند و مادر معمولاً در تطابق با خواسته های مراقبتی از نوزاد عاجز است . ( یانکرز، 1382)
در ارزیابی بیماران مربوط به پسیکوزهای بعد از زایمان حصول اطمینان در مورد عقاید آنها نسبت به کودک اهمیت حیاتی دارد . بیماران شدیداً افسرده ممکن است عقاید هذیانی مبنی بر غیر طبیعی بودن نوزاد خود داشته باشند . این عقاید هذیانی ممکن است سبب شود که بیمار برای رها ساختن طفل از رنج در آینده اقدام به کشتن او نماید . (ترنر و همكاران، 2006)
با توجه به مطالب مذکور می توان اهمیت بررسی و تشخیص افسردگی های بعد از زایمان را بطور منطقی توجیه نمود . البته شناخت بهتر اختلال افسردگی ، می تواند راههای جدید تشخیص و درمان را در اختیار روان شناسان ، روان پزشکان و متخصصان زنان قرار دهد . با این حال متأسفانه اکثر مردم از مراجعه به روانشناس – روانپزشک و مراکز روانپزشکی برای حل مشکلاتشان ابا دارند ، در حالیکه همین مردم باکمال میل و بدون هیچگونه تردیدی به یک دندانپزشک یا هر متخصص دیگری رجوع می کنند و این تفکر غلط موجب می شود که بسیاری از ناراحتی های جزئی روانی و روحی رو به وخامت گذاشته و سرانجام تبدیل به یک اختلال کامل روانی شود . لذا بایستی با اتخاذ تدابیری از بروز و شیوع این بیماری پیشگیری به عمل آید و یکی از این پیشگیریها ، پیشگیری اولیه است که به وسیله آن عامل بروز بیماری ریشه کن می شود و به اصطلاح شرایط طوری فراهم می شود که محیط برای بروز بیماری ، نامساعد و غیر ممکن می شود . چون افسردگی علل متفاوت دارد و در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارند و در هر دوره ای از دوران تکاملی زندگی این عوامل متعدد نیز فرق می کنند ، لذا این پژوهش به جهت اهمیت بررسی افسردگی در زنان خصوصاً پس از زایمان انجام می شود ، تا شاید روزی برسد که مراقبت و بهداشت روانی زنان باردار همانقدر مورد اهمیت و بررسی و درمان قرار بگیرند که مراقبت و بهداشت جسمانی آنان مورد توجه می باشد .

بيان مسأله:
اطلاعات بدست آمده از مطالعات اپی دمیولوژیک نشان می دهد که شیوع افسردگی در زنان تقریباً 2 برابر مردان بوده و با توجه به این مطلب که جمعیت زنان در هر جامعه ای حداقل یک بار ، بارداری را تجربه خواهند کرد ، لذا افسردگی در طی بارداری اهمیت خاص خود را خواهد یافت . ما اکنون می دانیم که افسردگی در طی بارداری با یک ریسک بالای افسردگی و حتی سایکوز پس از زایمان و تاثیرات و عوارض رفتاری آینده و رفتارهای مخالف سلامتی مادران همراه است .(كاورديل وهمكاران، 1996).
درباره تشخیص افسردگی در طی حاملگی مطالعاتی انجام گرفته اما به جرات می توان گفت که افسردگی در طی حاملگی به طور شایع تشخیص داده نمی شود . مشکل عمده در تشخیص افسردگی در طی بارداری همانا اشتراکی است که بین علائم افسردگی و علائم حاملگی وجود دارد . مثل اختلال خواب ، اشتها ، از دست دادن انرژی و افزایش مشکلات جسمی . شیوع افسردگی در طی حاملگی بسیار متفاوت گزارش شده است و از 4% تا 6/17% متفاوت است . شیوع افسردگی پس از زایمان 19% الی 20% است . (كاوردیل و همکاران ، 1996) .
ریسک فاکتورهای شیوع افسردگی در طی بارداری عبارتند از : مشکلات ازدواج ، حاملگی ناخواسته ، سابقه افسردگی قبلی و یا افسردگی در فامیل ، از دست دادن حاملگی قبلی و حاملگی بلافاصله بعد از حاملگی قبلی ، مشکل جدی در نگهداری از فرزند . حدود 20 تا 30% از خانم های حامله که سابقه افسردگی دارند ، افسردگی پس از زایمان را تجربه خواهند کرد و شانس افسردگی در حاملگی های بعدی 50% است . علت افسردگی پس از زایمان را تغییرات در سطوح سرمی پروژسترون ، استروژن ، کورتیزول و بتاآندورفین ها می دانند . ( کیتامورا و همکاران 1993به نقل از زهرايي، 1380)
افسردگی ظرفیت افراد را در ارتباط با انجام کنترل بارداری و مراقبت از سلامت فردی تحت تاثیر قرار می دهد . افسردگی ارزشهای فردی را دگرگون می کند . مادر حامله ارزش های فردی خود را از دست داده و نسبت به توانایی خود در مادر شدن و یا نگهداری از نوزاد تردید پیدا میکند . عارضه مهم دیگر افسردگی ، تمایل به خودکشی و حتی اقدام به خودکشی است . باید توجه داشت که خود حاملگی عامل هر چند اندک ، اما ممانعت کننده از خودکشی است و باید توجه داشت که خود کشی کامل در طی بارداری شایع نیست . درباره افسردگی در طی دوران بارداری مطالعات خاصی انجام گرفته است اما مشکلات عدیده ای نیز در این مطالعات وجود دارد ورابطه علت و معلولی مشخص نشده است . مثلاً ارتباط مشخصی بین افسردگی و مصرف سیگار دیده می شود . این مصرف سیگار می تواند علت افسردگی باشد و یا ممکن است ریسک فاکتوری باشد که فرد را مستعد افسردگی می کند . بنابراین وقتی افسردگی با مصرف نیکوتین همراه می شود اثرات غیر مستقیم برروی حاملگی می گذارد ( کاوردیل و همکاران 1996) .
افسردگی در حاملگی سبب IUGR و تاخیر رشد داخل رحمی جنین و همینطور زایمان زودرس می شود . در یک تحقیق بر روی 79 زن باردار پاکستانی نشان داده که افسردگی در دوران بارداری با عواقبی مانند جنین زودرس و یا تولد نوزادان کم وزن همراه است . در این مطالعه محیط اجتماعی زنان باردار از عمده ترین فاکتورهای افسردگی محسوب می شود ، زنان باید اشخاصی مطیع و تابع باشند و طی تحقیقات انجام شده در یکی از مناطق روستایی پاکستانی معلوم شد که 25% زنان در طی دوران بارداری و 38% پس از زایمان از افسردگی رنج می بردند . ( آمبرن کازی و همکاران 2006).
در یک مطالعه مهم بر روی 1014 زن فقیر و ضعیف دیده شد که یک ارتباط مهم بین علائم افسردگی و سطح سلامت پایین از جمله عدم افزایش وزن مناسب دیده می شود . چندین مکانیسم سبب اثرات مستقیم افسردگی برروی رشد جنین می شود . اختلال در خلق سبب اختلال در محور هیپوتالاموس – هیپوفیز- آدرنال شده و سبب عدم و یا کاهش اضافه وزن در طی حاملگی می شود . عدم اضافه وزن مادر سبب کندی رشد جنین می شود ، به طوریکه در یک مطالعه مشاهده شده است که یک کیلوگرم اضافه وزن مادر به طور مشخصی سبب افزایش وزن جنین می شود ( ساگاوارا و همکاران ، 1997به نقل از آمبرن كازي و همكاران،2006).
با مرور مطالعات انجام شده بر روی عاقبت حاملگی های زنان با اضافه وزن نامناسب مشخص شده است که زنان با وزن پایین با شیوع بیشتری مبتلا به آنمی ، آندومتریت ، مشکلات قلبی – ریوی ، زایمان زودرس و تاخیر رشد داخل رحمی جنین می شوند . یک علت دیگر برای توجیه اثرات افسردگی ، عدم توانایی و خواست زن حامله در توجه به خود و انجام مراقبتهای دوران بارداری است . ( کاوردیل و همکاران ، 1996)
ویلی و پسران 1997 بر روی 1329 زن کار تحقیقاتی انجام دادند و نتیجه گرفتند که خانم های افسرده نسبت به دوران بارداری و زایمان اضطراب بیشتری دارند و نسبت به نقش مادر شدن ، احساس بی میلی داشتند و کودکان خود را بسیار آسیب پذیرتر حس می کردند . با توجه به واقعیت های ذکر شده نتیجه میگیریم که هم افسردگی و هم علائم افسردگی در حاملگی به طور شایع دیده می شود و اثرات قابل توجهی بر روی مادر و آینده حاملگی دارد . افسردگی قبل از حاملگی و حتی در دوران بارداری اکثراً تشخیص داده نمی شود . باید توجه داشت که آگاهی و شناخت بیشتر درباره افسردگی در طی بارداری ، کنترل این مادران را بهتر صورت داده و یک متخصص زنان ، زایمان، مامایی و روانشناس و پرستار روانگر می توانند در بازیابی وضعیت اولیه به بیمار کمک کنند .
در یک مطالعه که به منظور شناختن تاثیر پرستاري کردن به منظور رفع مشکلاتی که در افسردگی پس از زایمان صورت می گیرد ، نشان داده شد که مراقبت و پرستاری و همچنین آموزشهای مربوط به بیماری تاثیرات مثبتی در بهبود افسردگی داشتند (آیفرتزل ، 2006 ) .
درجهت تشخیص افسردگی نشان داده شده است که قسمت خود سنجی افسردگی بک (BDI)
می تواند مفید باشد . تست بک به علت سهولت استفاده و زمان کم و نیز قابل استفاده بودن برای سطح سواد پایین و عدم نیاز به آموزش به خصوصی ،برای استفاده مناسب است . در طی سالهای 1985 الی 1989 تست BDI در پژوهش های مختلفی که مربوط به خانم های باردار بوده است ، به کار رفته است .

فهرست مطالب:
فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف متغيرهاي تحقيق
فصل دوم: ادبيات پژوهش
الف) افسردگي
تاريخچه افسردگي
افسردگي چيست
تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست
تعريف افسردگي
افسردگي چه كساني را تهديد مي كند
-جنس
-سن
ديدگاه هاي نظري درباره افسردگي
ديدگاه زيست شناختي
-سبب شناسي افسردگي
-توارث
-آمين هاي بيوژنيك
-نوراپي نفرين
-سروتونين
-دوپامين
-فرضيه فلوكستين (پروزاك) وايندول آمين
پاسخ زيست شناختي در افسردگي
-آزمون بازداري دگزامتازون
- فروزش
- اختلالات خواب
-محور تيروئيد
-اثر كورتيزول
-سيستم ليمبيك و افسردگي
-ريتم هاي شبانه روزي
-تصوير گري از مغز
ديدگاه روان شناختي
الگوهاي روانكاري
الگوي خشم معطوف به درون
-الگوي فقدان شي
ديدگاه رفتاري
ديدگاه انسان گرايي
ديدگاه شناختي
-خطاهاي منطق
-الگوي درماندگي آموخته شده افسردگي
ب) درمان افسردگي
درمان مبتني بر نظريه هاي زيست شناختي
-دارو درماني
-الكترو شوك درماني
- نور درماني
درمان مبتني بر نظريه هاي روان پويايي
-روان درماني روان پويشي
-روان درماني حمايتي
-روان درماني ميان فردي
-روان درماني فمينيستي
درمان مبتني بر نظريه هاي شناختي و رفتاري
-رفتار درماني
-رابطه درماني
- شناخت درماني
درمان مبتني بر گروه درماني
-خانواده درماني
-زوج درماني
-گروه هاي حمايتگر
درمانهاي تكميلي
-داروهاي گياهي
-رژيم غذايي و مكمل هاي غذايي
-فنون آرميدگي
-هوميوپاتي
ج) افسردگي زنان
اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي
سندرم قبل از قاعدگي (pms)
-سبب شناسي
-بروز تشخيص
اختلال ملال پيش از قاعدگي
درمان اختلال هاي قاعدگي
-درمان سندرم قبل از قاعدگي (pms)
-درمان اختلال ملال پيش از قاعدگي
ارزيابي تاثير درمان ها
اختلالات خلقي مربوط به زايمان
-افسردگي بعد از زايمان
-سبب شناسي اختلالات خلقي بعد از زايمان
- بروز و تشخيص افسردگي بعد از زايمان
-علايم افسردگي در طول بارداري
-اختلالات خلقي پس از زايمان
درمان اختلالات خلقي پس از زايمان
-دارو درماني در دوران بارداري
-دارو درماني در دوران شيردهي
چگونه خود را ياري دهيم؟
نقش حمايتي ماما و پرستار روانگر در پيشگيري افسردگي پس از زايمان
اختلالات خلقي مربوط به يائسگي
-سبب شناسي
-يائسگي و افسردگي
-درمان
خلاصه جلسات كلاس هاي آمادگي دوران بارداري
د) مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم: طرح تحقيق
طرح پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
پرسشنامه افسردگي بك
جدول هنجار گزيني مقياس افسردگي بك
روند اجراي اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم: تحليل آماري
داده هاي توصيفي پژوهش
تحليل داده هاي پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه پژوهش
بحث و جمع بندي نهايي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادها
منابع
ضمائم

منابع و مأخذ:
الف- كتابهاي مورد استفاده
1- آزاد. حسين (1376) آسيب شناسي رواني، جلد اول، بعثت، چاپ چهارم، تهران
2- آزاد. حسين (1378) آسيب شناسي رواني، جلد دوم، بعثت، چاپ دوم، تهران
3- انجمن پزشكي آمريكا (1378) راهنماي عملي درمان افسردگي، گنجي، مهدي، ويرايش، چاپ اول، تهران
4- استينر. مي ير، يانكرز.كمبرلي (1382) افسردگي زنان در سه مرحله (قبل از قاعدگي، بعد از زايمان و يائسگي) درويشيان- حميده، راد.آمنه، فيلم و هنر، چاپ اول، تهران
5- ازخوش. منوچهر(1379) كاربرد آزمونهاي رواني، روان، چاپ اول، تهران.
6- اتكينسون. ريتا. ل، اتكينسون. ريچارد.س، هيليگارد. ارنست.ر(1373) زمينه روان شناسي، براهني. محمدتقي، بيرشك. بهروز، سيف. علي اكبر، جلد دوم، رشد، چاپ هشتم، تهران.
7- بورنز. ديويد.د (1379) افسردگي چرا (شناخت درماني) حريري. نجلا، پيشتاز علم، چاپ اول، تبريز
8- بلاك برن. ايوي ام (1380) مقابله با افسردگي، شمس. گيتي، رشد، چاپ اول، تهران
9- بكر. رابرت اي، هايمبرگ. ريچارد جي، بلاك. آلن اس (1372) آموزش مهارت هاي اجتماعي- درماني براي افسردگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، تهران
10- دادستان، پريرخ (1368) روانشناسي مرتضي تحولي، دريا، چاپ اول، تهران
11- سليمگن. مارتين، روزنهان. اي. پي. آل. ديويد (1380) آسيب شناسي رواني، سيد محمدي. يحيي، جلد دوم، ساوالان، چاپ اول، تهران
12- سالمانز. ساندرا (1382) افسردگي (پرسش هايي كه داريد و پاسخ هايي كه بدان ها نيازمنديد)خلخالي زاويه.مير مجيد، رشد، چاپ اول، تهران
13- ساراسون. ايروين جي، ساراسون. باربارا آر (1375) روان شناسي مرضي، نجاريان. بهمن، اصغري مقدم. محمدعلي، دهقاني. محسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، تهران
14- ساعتچي، محمود (1374) نظريه هاي مشاوره و روان درماني، ويرايش، چاپ اول
15- سليمگين. مارتين، روزنهان. اي. پي، آل ديويد (1379) آسيب شناسي رواني، سيد محمدي. يحيي، جلد اول. ساوالان، چاپ اول، تهران
16- شريفي. حسن پاشا- شريفي. نسترن (1383) روش هاي تحقيق در علوم انساني، سخن، چاپ سوم، تهران
17- فوندا. جين، مك كارتي، مينيون (1378) زن در نيمه راه زندگي، سرتيپ احمدي، كتابسرا، چاپ سوم، تهران
18- كرو. مايكل، ريدلي. جين (1384) زوج درماني كاربردي، اشرف موسوي اشرف السادات، مهر كاويان، چاپ اول، تهران
19- كاپلان. هارولد، سادوك. بنيامين (1375) خلاصه روان پزشكي، پورافكاري. نصرت ا…، جلد دوم، آزاده، چاپ سوم، تهران
20- كالات. جيمز دبليو (1374) روان شناسي فيزيولوژيك، بيابانگرد. اسماعيل. علي پور، احمد، غضنفري. احمد، شاهد، چاپ اول، تهران
21- كاستلو. تيموتي، كاستلو. جوزف (1373) روان شناسي نابهنجاري، پورافكاري. نصرت ا…، آزاده، چاپ اول، تهران
22- كاپلان. هارولد، سادوك. بنيامين (1379) خلاصه روان پزشكي، پورافكاري. نصرت ا...، جلد دوم، شهرآب، چاپ اول، تهران.
23- گريست. جان اچ، جفرسون. جيمز دبليو (1383) افسردگي و درمان آن، قره چه داغي. مهدي، قطره، چاپ اول، تهران
24- گيلدر. مايكل، گايشا. دنيس، مديو. ريچارد (1386) روانپزشكي آكسفورد. پورافكاري. نصرت ا…، نيما، چاپ دوم، تبريز
25- ميلاني فر. بهروز (1373) بهداشت رواني، قومس. چاپ سوم، تهران
26- هومن. حيدرعلي (1380) استنباط آماري در پژوهش رفتاري، رشد، چاپ دوم، تهران

ب- نشريات وپايان نامه ها:
1- احمدي زاده تورزني. اميرهوشنگ (1383) بررسي گرايش به افسردگي براثر استرس هاي وارد بر افراد مجرد و متأهل زن و مرد بالاتر از 40 سال، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه رودهن.
2- احمدي. فضل ا..، غفراني پور. فضل ا…، عارفي. حسن، عابدي، حيدرعلي، فقيه زاده. سقراط (1381) بررسي تاثير الگوي مشاوره مراقبت مداوم بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر، مجله روان شناسي، سال ششم، شماره1
3- آقازاده، رعنا (1381) مقايسه سبك هاي رويارويي با استرس، هوش و افسردگي در دختران فراري و عادي شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا
4- حسن زهرايي. روشنك، فهامي. فريبا، يزداني، محسن، احمدي. زهرا، بشردوست. نصر ا…(1380) نقش حمايتي ماما در پيشگيري از افسردگي پس از زايمان، مجله دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي- درماني قزوين
5- خسرو شاهي- مهتاب (1384) نگاهي به افسردگي دوران بارداري و پس از زايمان، نشريه همشهري
6- خبرگذاري ايسنا (1384) افسردگي پس از زايمان، نشريه فرهنگ آشتي
7- خمسه. فريال (1381) بررسي عوامل رواني- اجتماعي موثر در بروز افسردگي پس از زايمان در بيمارستان زنان شهر كرج، مجله پزشكي كوثر، شماره 7
8- ديواني. امير (1381) حقايقي پيرامون افسردگي بعد از زايمان، نشريه فرهنگ آشتي
9- كاربخش. مژگان، صداقت. مجتبي (1381) افسردگي حين بارداري، فصل نامه پايش، سال اول، شماره چهارم
10- مهري نژاد. ابوالقاسم (1381) اختلالات خلقي شديد و روان پريشي بعد از زايمان، روزنامه ايران
11- معصوميان شرقي. حسام الدين (1383) آياما خواهان ارتقاي سلامت روان خود هستيم، فصل نامه علمي- پژوهشي صداي مشاور، سال اول، شماره 4
12- ناصح. اشكان (1382) افسردگي پس از زايمان، نشريه شرق
13- نمازي. شعله (1379) بررسي نقش تعدادي از متغيرهاي روان شناختي و دموگرافيك در افسردگي پس از زايمان، پايان نامه كارشناسي ارشد، انستيتو روان پزشكي تهران
14- ناصح. اشكان (1382) افسردگي پس از زايمان، نشريه شرق

Buist .Anne , condon, John, Brooks .Janette, speelman. Craig, milgrom .Jeannette, Hayes. Barbara, Ellwood. David , Barnett. Bryanne , Kowalenko. Nick, matthey .stephen, Austin. Marie Paule, Bilszta. Justin.(2006) Acceptability of routine Screening for Perinatal depression. Journal of Affective Disorder 93 p.233-237.
Buultjens. Melissa and liamputtong. pranee (2006) when giving life starts to take the life out of you: women,s experiences of depression after childbrith msidwifery xxxx-x-xxx-xxx.
Bloch. Miki , Rotenberg. Nivi, koren. Dan, and klein. Ehud.(2005) Risk factors for early postpartum depressive symptoms. General Hospital psychiatry. Volume28, Issue1,p3-8.
Coverd

پایان نامه ی


بررسی


تاثیر


کلاس‌های


آمادگی


دوران


بارداری


بر


کاهش


افسردگی


پس


از


زایمانdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري بر افسردگي پس ...

ديگر نتايج نشان داد که شرکت در کلاسهاي آموزشي دوران بارداري احتمال افسردگي پس از زايمان را 2.7 برابر کاهش مي دهد که اين کاهش با فاصله اطمينان %95 بين 1.4-4.1 بود.

كلاس‌هاي آمادگي بایگانی - Xproje

یکی از مباحث جالب در حرفه روانپزشکی و پزشکی نیز تفاوتهای وابسته به جنس و ابتلا به بیماریها و اختلال های عنوان شده در راهنمای آماری و تشخیص اختلال روانی (dsm iv) می‌باشد.

بایگانی‌ها روانشناسی - صفحه 3 از 11 - دانلود پایان نامه ...

بررسي تأثير ... بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از ...

پروژه بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش ...

نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی چكيده: پژوهش …

پایان نامه روانشناسی-بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران ...

پایان نامه روانشناسی-بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس ...

بایگانی‌ها روانشناسی - صفحه 3 از 11 - دانلود پایان نامه ...

بررسي تأثير ... بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از ...

پاورپوینت لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل - 30 اسلاید

تحقیق درمورد کاراموزی بیمه

چغارت

فایل اتوکد آبجکت انواع شومینه دیواری مدرن

تحقیق در مورد ونه اثرات زلزله وارد بر ساختمان را اهش دهيم

تحقیق درباره؛ مولاریته

ارزیابی فرضه ها در یادگیری

مقاله درباره من يه چشمه

درس كارگاه مدل سازي

رمز عبور گوشی هوشمند خود را فراموش کرده اید ؟ باز کردن رمز گوشیهای اندروید بدون حذف اطلاعات