دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1 دانلود پاورپوينت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1
344اسلاید
چکيده محتواي فايل:
فصل 1- اندازه گیری
کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاهادستگاه بین المللی یکاهااستاندارد طولاستاندارد جرماستاندارد زمان فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم .تعداد کمیتهای فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است. کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیتهای اصلی بنامیم
بقیه کمیتها را از این کمیتها ی اصلی به دست می آوریم . که آن را کمیت فرعی می نامیم.
برای هر یک از این کمیتهای اصلی استانداردی د رنظر می گیریم . به عنوان مثال ، اگر طول را کمیت اصلی انتخاب کنیم ، متر را به عنوان استاندارد آن در نظر می گیریم.
چند کمیت را باید به عنوان کمیت اصلی انتخاب کنیم ؟ ب) اینها چه کمیتهایی باید باشند ؟ پاسخ این دو پرسش این است که کمترین تعداد از کمیتهای فیزیکی را که بتوانندبه ساده ترین صورت توصیف کاملی از فیزیک به دست بدهند انتخاب می کنیم .
برای این کا رامکانات متعددی وجود دارد . مثلا نیرو در یک دستگاه کمیت اصلی و در دستگاهی که ما انتخاب خواهیم کرد کمیت فرعی است فصل 1- دستگاه بین المللی یکاهادر سیستم بین المللی SI ، کمیتهای اصلی در مکانیک طول، زمان و جرم می باشد. یکاهای فرعی SI مانند سرعت، نیرو ، مقاومت الکتریکی ، و نظایر آنها است. مثلا یکای نیرو در SI ، که نیوتون ( با نماد N ) نامیده می شود بر حسب یکاهای اصلی SI به صورت زیر تعریف می شود:

برای بیان اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک معمولا از پیشوندهای جدول زیر استفاده می شود فصل 1- استاندارد طولاولین استاندارد بین المللی طول میله ای بود از آلیاژ پلاتین – ایریدیوم به نام متر استاندارد که اکنون در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها نگه داری می شود.مهترین ایراد میله متر دقت بسیار کم آن است. استاندارد های دیگر طول، طول موج نور و استاندارد اتمی است فصل 2- بردارها و نرده ایها
×محاسبات مربوط به کمیتهای نرده ای قواعد معمولی جبر است در صورتی که محاسبات مربوط به کمیت های برداری به صورت دیگری تعریف می شود.

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درس فیزیک پایه 1


درس فیزیک پایه 1


پاورپوینت درس فیزیک پایه 1مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه