دانلود رایگان


تأثیر 12 هفته تمرین با دستگاه مقاومتی– ضربه ای در مقایسه با تمرین با کش بر شدت شوت پسران فوتبالیست جوان - دانلود رایگاندانلود رایگان تأثیر 12 هفته تمرین با دستگاه مقاومتی ضربه ای در مقایسه با تمرین با کش بر شدت شوت پسران فوتبالیست جوان

دانلود رایگان تأثیر 12 هفته تمرین با دستگاه مقاومتی– ضربه ای در مقایسه با تمرین با کش بر شدت شوت پسران فوتبالیست جوان هدف: اصل ویژگی، یکی از اصول تمرینات آماده­سازی است. به ویژه اینکه هنگام استفاده از برنامه­های تمرینی مقاومتی در فصل مسابقات، احتمال کاهش عملکرد و مهارت­ها وجود دارد. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین با دستگاه مقاومتی– ضربه ای در مقایسه با تمرین با کش بر شدت شوت پسران فوتبالیست بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه­تجربی و از طرح پیش­آزمون پس­آزمون استفاده شد. 32 نفر فوتبالیست پسر با میانگین سنی 3/1 ± 5/16 سال، قد 6/7 ± 5/166سانتی­متر، وزن 8/7 ± 1/58 کیلوگرم، شاخص توده بدن 3/1 ± 8/20 کیلوگرم بر متر­مربع، به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 16 نفری تمرین با دستگاه ضربه ای - مقاومتی و تمرین با کش تقسیم شدند. تمرینات با دستگاه و کش در طول 12 هفته (هفته­ای 3 جلسه)، از هفته اول با 25 ضربه یا حرکت شروع و با اضافه بار 25 ضربه در هر هفته، هفته دوازدهم به 300 ضربه یا حرکت رسید. در تمرین با کش از حرکت مقاومتی و در تمرین با دستگاه از حرکت ضربه استفاده شد. قبل از شروع دوره تمرینی و در پایان دوره تمرینی، قدرت شوت به عبارتی میزان اثر توپ بر دستگاه، با استفاده از دستگاه مقاومتی- ضربه ای و توان اندام تحتانی آزمودنی­ها ثبت شد. براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم­افزار SPSS18، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس 2×2 استفاده شد.
یافته­ها: تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد، افزایش معنی داری در مقادیر هر دو گروه تمرین با کش و تمرین با دستگاه، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 بدست آمد. همچنین، تمرین با دستگاه نسبت به تمرین با کش به میزان معنی­داری، افزایش شدت شوت بیشتری را نشان داد (11 درصد بهبود بیشتر).
نتایج: دستگاه مقاومتی- ضربه­ای در بهبود عملکرد شوت بازیکنان تأثیر بسزایی دارد.


شدت شوت


دستگاه ضربه ای مقاومتی


تمرین با کش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نشریه علوم زیستی ورزشی (JSB) - مقالات آماده انتشار

مقایسة تاثیر دو نوع ... تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت ... های لیپید در پسران ...

آموزش بدنسازی برای مبتدی و حرفه ای

جلو ران دستگاه 15-12-10. ... اره ای با کش (توضیح در ... نباید یه جا تمرین کرد. هفته ای حداکثر دوبار ...

همه چیز در خصوص بدنسازی

تعداد تمرین در هفته ؟ با ۳ ... را بر روی افز ای ش شدت و ... تأثیر قابل-ملاحظه ای در rna و ...

دانــــش و دانســــتنیهای فـــوتبال - بدنسازی فوتبال

- تعیین شدت در تمرين مقاومتی- شدت بر اساس ... تاثیر هشت هفته تمرین ... ( با شدت 12 كيلومتر در ...

علت ضعیف شدن چشم و درمان آن - namnak.com

در این بخش از نمناک با علت های ... ایجاد ضربه ای که در ساختمان ... بیشترین تاثیر را بر عصب ...

تحقیق درمورد کاراموزی بیمه

تحقیق درمورد پرورش زنبور عسل

پاورپوینت لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل - 30 اسلاید

طرح توجیهی تولید بلندگو

پاورپوینت سیستم های کنترل ديجيتال

تحقیق در مورد ویژگیهای دوره نوجوانی 10 ص

تحقیق در مورد سلامتی

کارورزی 3 دبیری زیست شناسی

دانلود گزارش پایانی کارورزی دو .

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟