دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ويژگي هاي نوزاد سالم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره ویژگی های نوزاد سالم

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ويژگي هاي نوزاد سالم دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ويژگي هاي نوزاد سالم
77اسلاید
چکيده محتواي فايل:
ويژگي هاي نوزاد سالم
نوزادان طبیعی
l95ـ90% نوزادان با سن جنيني 42ـ37 هفته متولد مي شوند
همه نوزادان پس از تولد بايد مورد معاينه و بررسي قرار گيرند زيرا ممكن است درنگاه و بررسي كلي، بسياري از مسائل و مشكلات مورد توجه قرار نگرفته ودر آينده بر رشد و تكامل نوزاد، تاثير نامطلوب بجا گذارند.
ميانگين وزن نوزاد تازه متولد شده 3/4 كيلوگرم مي باشد. وزن پسران اندكي بيش از وزن دختران است.
حدود 95% نوزادان طبيعي متولدشده در موعد مقرّر بين 4/6-2/5 كيلوگرم وزن دارند.
متوسط قد 50 سانتي متر مي باشد كه تقريبا 95% نوزادان بين 55-45 سانتي متر قد دارند.
ميانگين اندازه دور سر حدود 35 سانتی متر است كه بين 32/6- 37/2 متغير مي باشد . بهتر است نوزاد
معاینه و بررسیبلافاصله پس از تولد و در 24 ساعت اول زندگي
ارائه آموزش هاي ضروري از نظر چگونگي تغذيه نوزاد دفع مكونيوم مراقبت به لحاظ درجه حرارت محيط شستشو و استحمام پيدايش زردي

زردی نوزاد
يرقان دوره نوزادي يكي از مسائل شايع مي باشد كه درصد قابل توجهي از نوزادان به شكل هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك آن مبتلا مي شوند.
يرقان فيزيولوژيك معمولا از پايان روز دوم زندگي شروع
در روزهاي چهارم و پنجم به حداكثر مقدار خود مي رسد
سپس به تدريج كاهش مي يابد.
بطور كلي ميزان بيلي روبين كمتر از 12 ميلي گرم درصد ميلي ليترخون در نوزادان با سن جنيني طبيعي
بيلي روبين كمتر از 14 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان نارس
يرقان فيزيولوژيك ناميده ميشود
در صورتي كه مقدار بيلي روبين از مقادير ياد شده براي نوزادان طبيعي و نارس تجاوز كند
يرقان پاتولوژيك محسوب مي شود در صورت مشاهده هر يك از مواردزير، اتخاذ تصميم فوري ضروري مي باشد l1) يرقاني كه در 24 ساعت اول زندگي شروع شودl2) افزايش بيلي روبين، از 5 ميلي گرم درصد ميلي ليتر در 24 ساعت تجاوز كندl3) بيلي روبين از 12 ميلي گرم در نوزادان طبيعي و 14 ميلي گرم درنوزادان نارس تجاوز كندl4) يرقان در نوزادان طبيعي، بيش از يك هفته و در نوزادان نارس بيشتراز دو هفته، به طول انجامد علل و عواملي كه به توليد بيش از حد معمول بيلي روبين در نوزادان منجر مي شوند
1) ناسازگاري گروههاي خوني مادر و جنين كه عمدتا شامل ناسازگاري Rh و ABO و گروههاي فرعي است
2) اختلالات ژنتيكي (اختلالات آنزيمي نظير اسفروسيتوز مادرزادي) وهموگلوبينوپاتي ها نظير آلفا و بتا تالاسمي و گالاكتوزمي
3) هموليز گلبول هاي قرمز خون مانند مصرف بيش از حد ويتامينK
4) هماتوم و خونريزيهاي داخلي
5) انسدادهاي مكانيكي منجربه اختلال در گردش كبدي ـ روده اي ترشحات صفراوي


1) يرقان نوزاد در صورت عدم توجه و رسيدگي، ممكن است به عوارض وخطراتي مانند مرگ و عقب ماندگي ذهني و حركتي غيرقابل درمان منجرشود.
2) افتراق ميان يرقان فيزيولوژيك و پاتولوژيك هميشه به سادگي امكان پذير نيست.
3) لحظات و دقايق در تصميم گيري به منظور اقدام مناسب براي نوزادمبتلا به يرقان پاتولوژيك، بسيار سرنوشت ساز هستند.
4) همه موارد يرقان هاي نوزادي را نمي توان با سازگاري Rh و گروه هاي خوني، توجيه كرد. يافتن علل و عوامل ديگر يرقان ها از اهميت برخوردار است.
5) در مواردي مي توان قبل از زايمان و بعد از زايمان با اقداماتي از پيدايش و افزايش پاتولوژيك بيلي روبين پيشگيري نمود
نخستين مراقبت هاي نوزادي

نخستين هفته زندگي، حساسترين دوران زندگي انسان بعد از تولد استدر كشور هاي فقير دنيا 60ـ50 درصد تمام مرگ هاي اطفال درنخستين ماه زندگي رخ مي دهد و از اين مقدار بيش از نيمي ممكن است در نخستين هفته تولد تلف شوند چرا كه در اين دوران نوزاد بايد به سرعت و به طور موفقيت آميزي خود را با جهان غريبه خارج وفق دهد خطر مرگ در نخستين 48ـ24 ساعت پس از تولد بيش از هر زمان ديگري است

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره ویژگی های نوزاد سالم


پاورپوینت ویژگی های نوزاد سالممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت کلیسای وانک

پاورپوینت آشنایی با استراتژی های اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز

پاورپوینت در مورد نصیحت -28 اسلایدپاورپوينت با عنوان سلجوقیان