دانلود رایگان


پاورپوینت حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه

دانلود رایگان پاورپوینت حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه پاورپوینت حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه
37اسلاید
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای
žمقدمهžحسابرسان مسئولیتها ووظایف متعددی را به عهده دارند.žدرشرکتهای سهامی عام نیز حسابرسان مستقل وظیفه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی را به عهده دارند.žحسابرسان داخلی به طور مستقیم مسئولیت کمک به مدیریت شرکت به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی سازمانی را به عهده دارند.ž حسابرسان مستقل به طور مستقیم مسئول پاسخ گویی به سهامداران و سرمایه گذاران بوده وتنها به طور غیر مستقیم سیستم اطلاعاتی شرکت ارتباط دارند.

بخش اول، اهدف و دامنۀ رسیدگی وفرآیند حسابرسی داخلی
بخش دوم، متدولوژی و مجموعه روشهای ارزیابی کنترلهای داخلی در یک سیستم اطلاعاتی.
بخش سوم ، روشهای ارزیابی صحت و قابلیت اعتماد و اتکای اطلاعات .

ماهیت حسابرسی
حسابرسی فرایندی منظم و باقاعده در دستیابی هدفمند وارزیابی مدارک مربوط به فعالیتهای اقتصادی به منظور حصول اطمینان از میزان مطابقت ادعاها با معیارهای تعیین شده و ارائه نتایج آن به استفاده کنندگان .

استانداردهای پنج گانه حسابرسان داخلی

  1. رسیدگی به صحت وقابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی وعملیاتی
  2. ایا سیستم طراحی شده بطور واقعی طبق سیاستهای عملیاتی
  3. چگونگی حفاظت مناسب از داراییها واثبات وجود آنها
  4. تعیین کارایی و اثر بخشی استفاده از منابع
  5. بررسی برنامه ها وعملیات شرکت

انواع رسیدگی های حسابرسی داخلی

کنترلهای عمومی و کاربردی یک سیستم اطلاعاتی را به منظور اطمینان از رعایت سیاستها و رویه های سیستم کنترل داخلی و موثر بودن در محافظت از داراییها بررسی میکند.

غالباً رسیدگی فعالیتها بر اساس نمونه انتخاب انجام می شود.
ارزیابی شواهد و مدارک حسابرسی : حسابرس شواهد گردآوری شده درباره موضوع و هدف حسابرسی را ارزیابی کرده و آزمونهای اضافی رااجرا می کند.

عمدتاً اهمیت برای حسابرسان مستقل اهمیت زیادتری دارد.


پاورپوینت حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه


پاورپوینت سیستم اطلاعاتی رایانه


پاورپوینت درباره حسابرسی سیستم اطلاعاتی رایانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه